Wszelkich informacji udziela:

Sekretariat

ul. Kolumba 86

70-035 Szczecin

Tel: +48 91 4626494

sekretariat@europejskie.edu.pl