Liceum dla dorosłych LEX oraz
„Europejskie” Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Szczecinie

przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie.
Uczelni założonej przez Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie, afiliowanej przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

godlo
INFORMACJE OGÓLNE
Liceum jest przeznaczone dla ludzi, którzy z różnych powodów życiowych, wcześniej nie zdobyli wykształcenia średniego lub chcą je uzupełnić. Liceum jest placówką oświatową posiadającymi uprawnienia szkoły publicznej oznacza to, że wydawane świadectwa są honorowane przez szkoły wyższe i wszelkie instytucje.

Mieszkasz w kraju lub za granicą? Ta oferta jest dla Ciebie

Forma nauczania na odległość, za pośrednictwem internetu stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnych metod zdobywania wiedzy. Jego podstawową zaletą jest możliwość kształcenia wolnego od ograniczeń związanych z miejscem nauczania.

NOWOŚĆ! specjalna aplikacja dla słuchaczy liceum dzięki której będziesz mogła/mógł uczestniczyć w zajęciach przez komputer, smartfon, tablet, telewizor

Nauka w szkole dla absolwentów Szkoły podstawowej lub Gimnazjum trwa sześć semestrów.

Osoby, które ukończyły liceum dla dorosłych mogą kontynuować naukę we wszystkich szkołach policealnych a po zdaniu matury na każdym kierunku studiów.

.
PROGRAM
Program nauczania w liceum zaocznym opracowany został na podstawie Ramowego Planu Nauczania określonym przez MEN .

Przedmioty obowiązkowe:

język polski
język obcy
matematyka
historia
geografia
biologia z higieną o ochroną środowiska
fizyka z astronomią
chemia
wiedza o społeczeństwie
podstawy przedsiębiorczości
technologia informacyjna

Naukę w Szkole kończy Państwowy Egzamin Dojrzałości przeprowadzany w siedzibie liceum.
Nasi słuchacze mogą uczyć się w trybie zaocznym dzięki czemu nie muszą rezygnować z pracy a nauka nie koliduje z ich obowiązkami.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
– w piątki i soboty, średnio- co dwa tygodnie: piątki, sobotę i niedzielę za pośrednictwem platformy internetowej

Każdy semestr kończy się egzaminem w siedzibie szkoły. Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest otrzymanie pozytywnych ocen z dwóch prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów.

UWAGA! Osoby które nie będą uczęszczały osobiście na zajęcia w siedzibie liceum w Szczecinie zobowiązane są do przesłania usprawiedliwienia nieobecności np. z powodu licznych obowiązków zawodowych.

DLACZEGO WARTO SIĘ U NAS UCZYĆ
doświadczona kadra naukowa
kameralność i dobry kontakt z wykładowcami

tylko nasza szkoła daje możliwość pogodzenia pracy w państwach UE m.in.: Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i innych z nauką w Polsce
jako jedyna szkoła posiada swoje punkty informacyjno-rekrutacyjne w ponad 15 krajach Europy
chcesz porozmawiać, wymienić poglądy z kolegą lub koleżanką w Europie tylko w naszej szkole masz taką możliwość, od wieli lat kształcimy Polonię z całej Europy
tylko w naszej szkole możesz skorzystać z bezpłatnych porad prawnych przebywając na terenie Europy w ramach Kliniki Prawa prowadzonej przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji
planujesz kontynuować edukację? Zapraszamy na jeden z kierunków oferowanych przez Naszą Uczelnię Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji

planujesz wyjechać poza granice kraju, masz wątpliwości? Nie wiesz czy sobie poradzisz? Nic prostszego zgłoś się do nas !!!

Pomagamy spełnić Ci twoje marzenia…

MASZ PYTANIE ? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!
.
tel. 0048 91 46 264 94
e.mail: sekretariat@europejskie.edu.pl
SKYPE: europejskie.liceum
GG: 22428727
Wielka Brytania +44 20 71 93 39 00
Holandia +31 70 250 06 93
Irlandia +353 1 254 83 68
Niemcy + 49 30 36 74 99 41
Szwecja +46 8 519 72 866
Dania +45 657 40 688
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PRZEZ KANDYDATÓW
Jak będzie wyglądała nauka podczas roku szkolnego?

Słuchacz przed lub w trakcie konsultacji (dwa razy w miesiącu) pobiera z portalu edukacyjnego przygotowane przez nauczycieli pakiety materiału nauczania i przyswaja samodzielnie a następnie wykonuje zalecone ćwiczenia. Niezależnie od czasu obowiązkowych konsultacji za pośrednictwem komunikatorów i e.mail, słuchacz będzie mógł się kontaktować z nauczycielem e.mail w dogodnym dla siebie czasie.

Konsultacje będą prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej za pomocą której będzie mógł:

– pobrać w formie elektronicznej materiały przygotowane przez nauczycieli w zakresie poszczególnych przedmiotów
– wysłać prace kontrolne
– rozwiązać on-line testy przygotowane przez nauczycieli

Każdy z słuchaczy będzie posiadał swoje konto.

Czego potrzebuję do nauki z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość?

Do korzystania z platformy internetowej potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu oraz dowolna przeglądarka internetowa. Na komputerze nie trzeba instalować żadnego specjalnego oprogramowania. Po wpisaniu adresu strony liceum , wystarczy zalogować się do serwisu.

Czy będę musiał(a) przyjeżdżać na zajęcia?

W ciągu semestru nie ma wymogu przyjazdu do szkoły na zajęcia konieczna jest jedynie obecność na zakończenie semestru w celu uzyskania zaliczenia egzaminów oraz uzyskania wpisu na następny semestr. Egzaminy będą przeprowadzane w jeden weekend w końcu stycznia i jeden weekend w połowie czerwca. Szkoła dysponuje miejscami noclegowymi w schronisku młodzieżowym przy szkole.

Czy ucząc się przez internet otrzymam legitymację oraz inne dokumenty?

Tak. Wszyscy słuchacze otrzymują legitymację, która uprawnia do zniżek w cenach biletów komunikacji zbiorowej. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej oznacza to że wszystkie zaświadczenia są uznawane przez wszystkie instytucje.