LEX Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Szczecinie oraz
Europejskie Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Szczecinie

przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie.
Uczelni założonej przez Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie, afiliowanej przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJE OGÓLNE

Polskie prawo oświatowe NIE przewiduje możliwości tworzenia filii szkół o uprawnieniach szkoły publicznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Niemniej, w dalszym ciągu na terenie Unii Europejskiej mieszkająca Polonia bardzo często szuka możliwości dokończenia wcześniej rozpoczętej nauki w Polsce lub szuka możliwości ukończenia szkoły polskiej z polską maturą.

Właśnie dla takich osób szkoła posiada ofertę możliwości ukończenia polskiego liceum z uprawnieniami szkoły publicznej mieszkając poza granicami Polski – na terenie Unii Europejskiej.

 

Oferta łączy w sobie konsultacje zbiorowe z udziałem nauczyciela jak i konsultacje indywidualne przy zastosowaniu technik nauczania i uczenia się na odległość – e-learning

 

Wszystkie szczegóły otrzymacie Państwo w sekretariacie szkoły podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego…

 

Osoby, które ukończyły liceum dla dorosłych mogą kontynuować naukę we wszystkich szkołach policealnych a po zdaniu matury na każdym kierunku studiów.

.

PROGRAM

Program nauczania w liceum opracowany został na podstawie Podstawy Programowej dla liceum ogólnokształcącego określonej przez MEN .

Przedmioty obowiązkowe:

język polski
język obcy (angielski)
matematyka
historia
geografia
biologia
fizyka
chemia
wiedza o społeczeństwie
podstawy przedsiębiorczości
informatyka

Nauka  kończy się uzyskaniem świadectwa potwierdzającego wykształcenie średnie, dla osób chętnych szkoła przeprowadza Państwowy Egzamin Maturalny przeprowadzany w siedzibie liceum w Szczecinie.
Nasi słuchacze mogą uczyć się w trybie zaocznym dzięki czemu nie muszą rezygnować z pracy, a nauka nie koliduje z ich obowiązkami.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

zajęcia edukacyjne (zbiorowe) odbywają się raz w miesiącu w wybranych miastach europejskich w weekendy. Zajęcia edukacyjne (indywidualne) odbywają się przy pomocy platformy-e-learningowej – samodzielna nauka przed komputerem.

DLACZEGO WARTO SIĘ U NAS UCZYĆ

doświadczona kadra naukowa
kameralność i dobry kontakt z wykładowcami

tylko nasza oferta daje możliwość pogodzenia pracy w państwach UE m.in.: Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i innych z nauką w Polsce

chcesz porozmawiać, wymienić poglądy z kolegą lub koleżanką w Europie tylko w naszej szkole masz taką możliwość, od wieli lat kształcimy Polonię z całej Europy

planujesz kontynuować edukację? Zapraszamy na jeden z kierunków oferowanych przez Naszą Uczelnię Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji

planujesz wyjechać poza granice kraju, masz wątpliwości? Nie wiesz czy sobie poradzisz? Nic prostszego zgłoś się do nas !!!

Pomagamy spełnić Ci twoje marzenia…

MASZ PYTANIE ? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

.

tel. 0048 91 46 264 94
e.mail: sekretariat@europejskie.edu.pl
SKYPE: europejskie.liceum
GG: 22428727

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PRZEZ KANDYDATÓW

Jak będzie wyglądała nauka?

Konsultacje zbiorowe – odbywają się z udziałem nauczyciela. Konsultacje indywidualne – Słuchacz przed lub w trakcie konsultacji indywidualnych pobiera z platformy e-learningowej przygotowane przez nauczycieli pakiety materiału do samodzielnej nauki i przyswaja samodzielnie a następnie wykonuje zalecone ćwiczenia. Niezależnie od czasu obowiązkowych konsultacji słuchacz będzie mógł się kontaktować z nauczycielem w dogodnym dla siebie czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Konsultacje będą prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej za pomocą której będzie mógł:

– pobrać w formie elektronicznej materiały przygotowane przez nauczycieli w zakresie poszczególnych przedmiotów
– rozwiązać on-line testy przygotowane przez nauczycieli

Każdy z słuchaczy będzie posiadał swoje konto.

Czego potrzebuję do nauki z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość?

Do korzystania z platformy internetowej potrzebny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do internetu oraz dowolna przeglądarka internetowa. Na komputerze/urządzeniu mobilnym nie trzeba instalować żadnego specjalnego oprogramowania. Po wpisaniu adresu platformy e-learningowej, wystarczy zalogować się do serwisu.

Czy będę musiał(a) przyjeżdżać na zajęcia?

Konsultacje zbiorowe w wyznaczonych miastach europejskich są obowiązkowe. Konsultacje indywidualne odbywają się w domu przed komputerem w dogodnym dla siebie czasie.