Warunki przyjęcia do liceum

Prowadzimy rekrutację na wszystkie semestry !!!

W celu rezerwacji miejsca prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na dole strony.
Jeżeli posiadają Państwo KOD PROMOCYJNY prosimy o jego wpisanie
Warunkiem przyjęcia do liceum jest złożenie w sekretariacie osobiście lub za pośrednictwem poczty następujących dokumentów:

1. kopię świadectwa ukończenia Gimnazjum wraz z zaświadczeniem (Państwowy Egzamin Gimnazjalny) lub Szkoły Podstawowej
2. zdjęcia 4 sztuki (35mm x 45mm) podpisane na odwrocie
3. kserokopia dowodu osobistego – strony 1 i 2 lub paszportu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem” oraz czytelny podpis.
4. formularz zgłoszeniowy formularz_LO

UWAGA ! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli nie posiadają Państwo jakiegoś dokumentu można uzupełnić później.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres sekretariatu lub osobiście w siedzibie szkoły:

„LEX/Europejskie” Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Szczecinie
sekretariat: ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin

W przypadku zainteresowania podjęciem nauki z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość prosimy o dopisanie w zgłoszeniu „e-learning:

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas !

Polska tel: 0048 91 46 264 94
e.mail:sekretariat@europejskie.edu.pl
GG: 22428727 , SKYPE: europejskie.liceum

Formularz rejestracji do liceum

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Rodzaj

Forma

Miejsce dodatkowych zajęć (wpisz miasto)

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Telefon

Nazwa ostatnio ukończonej szkoły

Rok ukończenia szkoły