Zaoczne Liceum dla dorosłych LEX
przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie.
Uczelnia założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie,
afiliowanej przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

godlo
INFORMACJE OGÓLNE
Liceum jest przeznaczone dla ludzi, którzy z różnych powodów życiowych, wcześniej nie zdobyli wykształcenia średniego lub chcą je uzupełnić. Liceum jest placówką oświatową posiadającymi uprawnienia szkoły publicznej WOś-I-4320/480/2008 oznacza to, że wydawane świadectwa są honorowane przez szkoły wyższe i wszelkie instytucje.

Nauka w szkole trwa sześć semestrów.

Osoby, które ukończyły liceum dla dorosłych LEX mogą kontynuować naukę we wszystkich szkołach policealnych a po zdaniu matury na każdym kierunku studiów.

PROGRAM
Program nauczania w liceum zaocznym opracowany został na podstawie Ramowego Planu Nauczania określonym przez MEN .

Przedmioty obowiązkowe:
j.polski, j. obcy, matematyka, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, informatyka

Naukę w Szkole kończy Państwowy Egzamin Dojrzałości przeprowadzany w siedzibie liceum.

Nasi słuchacze mogą uczyć się w trybie zaocznym dzięki czemu nie muszą rezygnować z pracy a nauka nie koliduje z ich obowiązkami.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
raz w miesiącu piątek sobota i niedziela w miejscu czasowego pobytu słuchacza np.: Londyn, Dublin, Bruksela, Haga i innych miastach Europy (dotyczy wyłącznie osób przebywających poza krajem)
piątki i soboty, średnio- co dwa tygodnie. Piątki: 16:00 –21:00 , sobota 08:00 – 14:00 w siedzibie liceum w Szczecinie

UWAGA! Osoby które nie będą uczęszczały na zajęcia w siedzibie liceum w Szczecinie zobowiązane są do przesłania usprawiedliwienia nieobecności np. z powodu licznych obowiązków zawodowych.

NOWOŚĆ! zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość – szczegóły w zakładce NAUKA PRZEZ INTERNET

DLACZEGO WARTO SIĘ U NAS UCZYĆ?
doświadczona kadra naukowa

kameralność i dobry kontakt z wykładowcami
tylko nasza szkoła daje możliwość pogodzenia pracy w państwach UE m.in.: Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i innych z nauką w Polsce

jako jedyna szkoła posiada swoje punkty informacyjno-rekrutacyjne w ponad 15 krajach Europy

chcesz porozmawiać, wymienić poglądy z kolegą lub koleżanką w Europie tylko w naszej szkole masz taką możliwość, od wielu lat kształcimy Polonię z całej Europy

tylko w naszej szkole możesz skorzystać z bezpłatnych porad prawnych przebywając na terenie Europy w ramach Kliniki Prawa prowadzonej przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji
planujesz kontynuować edukację ? Zapraszamy na jeden z kierunków oferowanych przez Naszą Uczelnię Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji
planujesz wyjechać poza granice kraju, masz wątpliwości? Nie wiesz czy sobie poradzisz? Nic prostszego zgłoś się do nas !!!

Pomagamy spełnić Ci twoje marzenia…

logo ewspa1
Logo
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas !
.
tel. 0048 91 46 264 94,
e.mail: sekretariat@europejskie.edu.pl
SKYPE: europejskie.liceum
GG: 22428727
Wielka Brytania +44 20 71 93 39 00
Holandia +31 70 250 06 93
Irlandia +353 1 254 83 68
Niemcy + 49 30 36 74 99 41
Szwecja +46 8 519 72 866
Dania +45 657 40 688