LEX Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Szczecinie
przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie.
Uczelnia założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie,
afiliowanej przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJE OGÓLNE

Liceum jest przeznaczone dla ludzi, którzy z różnych powodów życiowych, wcześniej nie zdobyli wykształcenia średniego lub chcą je uzupełnić. Liceum jest placówką oświatową posiadającymi uprawnienia szkoły publicznej WOś-I-4320/480/2008 oznacza to, że wydawane świadectwa są honorowane przez szkoły wyższe i wszelkie instytucje.

Nauka w szkole trwa sześć semestrów.

Osoby, które ukończyły liceum dla dorosłych LEX mogą kontynuować naukę we wszystkich szkołach policealnych a po zdaniu matury na każdym kierunku studiów.

PROGRAM

Program nauczania w liceum zaocznym opracowany został na podstawie Ramowego Planu Nauczania określonym przez MEN .

Przedmioty obowiązkowe:
j.polski, j. obcy, matematyka, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, podstawy prawa

Naukę w Szkole kończy Państwowy Egzamin Dojrzałości przeprowadzany w siedzibie liceum.

Nasi słuchacze mogą uczyć się w trybie zaocznym dzięki czemu nie muszą rezygnować z pracy a nauka nie koliduje z ich obowiązkami.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

konsultacje zbiorowe odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w weekendy w siedzibie szkoły w godzinach dogodnych dla osób pracujących. Konsultacje indywidualne odbywają się przy pomocy platformy e-learningowej- dogodny sposób przyswajania wiedzy w domu przed komputerem.

Dla osób czasowo przebywających poza granicami kraju- szczegóły w zakładce KURSY Z ZAKRESU LICEUM DLA POLONII

DLACZEGO WARTO SIĘ U NAS UCZYĆ?

doświadczona kadra naukowa

kameralność i dobry kontakt z wykładowcami
tylko nasza szkoła daje możliwość pogodzenia pracy w państwach UE m.in.: Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i innych z nauką w Polsce

chcesz porozmawiać, wymienić poglądy z kolegą lub koleżanką w Europie tylko w naszej szkole masz taką możliwość, od wielu lat kształcimy Polonię z całej Europy

planujesz kontynuować edukację ? Zapraszamy na jeden z kierunków oferowanych przez Naszą Uczelnię Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji
planujesz wyjechać poza granice kraju, masz wątpliwości? Nie wiesz czy sobie poradzisz? Nic prostszego zgłoś się do nas !!!

Pomagamy spełnić Ci twoje marzenia…

logo ewspa1
Logo

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas !

.

tel. 0048 91 46 264 94,
e.mail: sekretariat@europejskie.edu.pl
SKYPE: europejskie.liceum
GG: 22428727