Europejskie” Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Szczecinie przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie .
Uczelni założonej przez Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie, afiliowanej przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJE OGÓLNE

Liceum jest przeznaczone dla ludzi, którzy z różnych powodów życiowych, wcześniej nie zdobyli wykształcenia średniego lub chcą je uzupełnić. Liceum jest placówką oświatową posiadającymi uprawnienia szkoły publicznej WOś-I-4320/426/2006 oznacza to, że wydawane świadectwa są honorowane przez szkoły wyższe i wszelkie instytucje.

Nauka w szkole dla absolwentów Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum trwa sześć semestrów.

Osoby, które ukończyły Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych mogą kontynuować naukę we wszystkich szkołach policealnych a po zdaniu matury na każdym kierunku studiów.

PROGRAM

Program nauczania w liceum zaocznym opracowany został na podstawie Podstawy Programowej dla liceum ogólnokształcącego określonej przez MEN .

Przedmioty obowiązkowe:

j.polski, j.obcy, matematyka, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, informatyka

Naukę w Szkole kończy Państwowy Egzamin Dojrzałości przeprowadzany w siedzibie liceum w Szczecinie.

Nasi słuchacze mogą uczyć się w trybie zaocznym, przy użyciu platformy e-learningowej dzięki czemu nie muszą rezygnować z pracy a nauka nie koliduje z ich obowiązkami.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

konsultacje zbiorowe odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w weekendy w siedzibie szkoły w godzinach dogodnych dla osób pracujących. Konsultacje indywidualne odbywają się przy pomocy platformy e-learningowej – dogodny sposób przyswajania wiedzy w domu przed komputerem.
UWAGA! Osoby które nie będą uczęszczały na zajęcia w siedzibie liceum w Szczecinie zobowiązane są do przesłania usprawiedliwienia nieobecności np. z powodu licznych obowiązków zawodowych.

Dla osób czasowo przebywających poza granicami kraju- szczegóły w zakładce KURSY Z ZAKRESU LICEUM DLA POLONII

DLACZEGO WARTO SIĘ U NAS UCZYĆ?

doświadczona kadra naukowa
kameralność i dobry kontakt z wykładowcami

tylko nasza szkoła daje możliwość pogodzenia pracy w państwach UE m.in.: Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i innych z nauką w Polsce

Chcesz porozmawiać, wymienić poglądy z kolegą lub koleżanką w Europie tylko w naszej szkole masz taką możlliwość. Od ponad 7 lat kształcimy polonię z całej Europy

planujesz kontynuować edukację ? Zapraszamy na jeden z kierunków oferowanych przez Naszą Uczelnię Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji
planujesz wyjechać poza granice kraju, masz wątpliwości? Nie wiesz czy sobie poradzisz? Nic prostszego zgłoś się do nas !!!

pomagamy spełnić Ci twoje marzenia …

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

.

tel. 0048 91 46 264 94,
e.mail: sekretariat@europejskie.edu.pl
SKYPE: europejskie.liceum
GG: 22428727

Tel: +48 91 4626494