Europejskie” Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie .
Uczelni założonej przez Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie, afiliowanej przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJE OGÓLNE

Liceum jest przeznaczone dla ludzi, którzy z różnych powodów życiowych, wcześniej nie zdobyli wykształcenia średniego lub chcą je uzupełnić. Liceum jest placówką oświatową posiadającymi uprawnienia szkoły publicznej WOś-I-4320/426/2006 oznacza to, że wydawane świadectwa są honorowane przez szkoły wyższe i wszelkie instytucje.

Nauka w szkole dla absolwentów Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum trwa sześć semestrów.

Osoby, które ukończyły Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych mogą kontynuować naukę we wszystkich szkołach policealnych a po zdaniu matury na każdym kierunku studiów.

PROGRAM

Program nauczania w liceum zaocznym opracowany został na podstawie Ramowego Planu Nauczania określonym przez MEN .

Przedmioty obowiązkowe:

j.polski, j.obcy, matematyka, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, informatyka

Naukę w Szkole kończy Państwowy Egzamin Dojrzałości przeprowadzany w siedzibie liceum.

Nasi słuchacze mogą uczyć się w trybie zaocznym dzięki czemu nie muszą rezygnować z pracy a nauka nie koliduje z ich obowiązkami.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

raz w miesiącu piątek sobota i niedziela w miejscu czasowego pobytu słuchacza np.: Londyn, Dublin, Bruksela, Haga i innych miastach Europy (dotyczy wyłącznie osób przebywających poza krajem)
w piątki i soboty, średnio- co dwa tygodnie. Piątki: 16:00 –21:00 , sobota 08:00 – 14:00 w siedzibie liceum w Szczecinie

UWAGA! Osoby które nie będą uczęszczały na zajęcia w siedzibie liceum w Szczecinie zobowiązane są do przesłania usprawiedliwienia nieobecności np. z powodu licznych obowiązków zawodowych.

NOWOŚĆ! zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość – szczegóły w zakładce NAUKA PRZEZ INTERNET

DLACZEGO WARTO SIĘ U NAS UCZYĆ?

doświadczona kadra naukowa
kameralność i dobry kontakt z wykładowcami

tylko nasza szkoła daje możliwość pogodzenia pracy w państwach UE m.in.: Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i innych z nauką w Polsce

jako jedyna szkoła posiada swoje punkty informacyjno-rekrutacyjne w ponad 15 krajach Europy
chcesz porozmawiać, wymienić poglądy z kolegą lub koleżanką w Europie tylko w naszej szkole masz taką możlliwość. Od ponad 4 lat kształcimy polonię z całej Europy
tylko w naszej szkole możesz skorzystać z bezpłatnych porad prawnych przebywając na terenie Europy w ramach Kliniki Prawa prowadzonej przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji
planujesz kontynuować edukację ? Zapraszamy na jeden z kierunków oferowanych przez Naszą Uczelnię Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji
planujesz wyjechać poza granice kraju, masz wątpliwości? Nie wiesz czy sobie poradzisz? Nic prostszego zgłoś się do nas !!!

pomagamy spełnić Ci twoje marzenia …

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

.

tel. 0048 91 46 264 94,
e.mail: sekretariat@europejskie.edu.pl
SKYPE: europejskie.liceum
GG: 22428727

Wielka Brytania +44 20 71 93 39 00
Holandia +31 70 250 06 93
Irlandia +353 1 254 83 68
Niemcy + 49 30 36 74 99 41
Szwecja +46 8 519 72 866
Dania +45 657 40 688